Nemocnica Handlová

Do nemocnice v Handlovej prichádza pravidelne približne raz za dva týždne kňaz a navštívi všetky izby a ponúkne chorým vyslúženie sviatostí. V súrnom prípade, volajte na tel. číslo 0465475047.

Po domoch a bytoch

Kňaz navštevuje prihlásených chorých v domácnosti pravidelne v prvé štvrtky a piatky v mesiaci. V prípade potreby je možné kedykoľvek pozvať kňaza k chorému osobne na farskom úrade alebo telefonicky na tel. čísle 0465475047.