Sv. Katarína Alexandrijská

Katarína údajne pochádzala z veľkomesta Alexandrie v Egypte. Bola veľmi vzdelaná a krásna. Najstarší legendárny opis jej umučenia sa zachoval zo 6./7. storočia. Ako dátum jej smrti býva udávaný 24. alebo 25. november roku 305. Je patrónkou filozofov, teológov, väzňov, kolárov.

Stále čistá

Predstavuje sa nám v krásnej legendárnej Passio - Umučení. Gréci ju nazývali Aikateríne, čo znamená "stále čistá". A taká i bola. Nebolo pozemšťana, ktorý by sa jej mohol zmocniť, keď sa jej srdca zmocnil Boh - Ježiš Kristus. Táto vznešená alexandrijská deva, vzdelaná a krásna, dokázala pohrdnúť ponukou samého cisára Maximiána. Pre vtedajšie zmýšľanie to bola hotová prevrátenosť, bláznovstvo.

Tou mierou, akou milovala Boha, milovala bratov i sestry a všetkých chcela rovnako zachrániť pre večný život. Nezľakla sa predstúpiť ani pred samého cisára a varovať ho pred nezmyselným modloslužobníctvom, do ktorého nútil celý národ. Cisár žasol nad jej dôvodmi a smelosťou. Aby ju odradil a ponížil, pozval ju na zasadanie najväčších mudrcov krajiny. Múdra Katarína ich všetkých umlčala. Odpovede čerpala priamo z múdrosti Ducha Svätého. Cisár sa rozzúril nad fiaskom svojich učencov a pripravil Kataríne krutú smrť. Mala byť lámaná na kolese s ostrými hrotmi, ale koleso sa rozsypalo. Nakoniec bola sťatá mečom. Pred smrťou pripravila ešte cisárovu manželku na mučenícku smrť.

Sinajskí mnísi odniesli jej telo na vrch Sinaj, kde ju so všetkou úctou pochovali. V celom kresťanskom svete bola veľmi uctievaná. Jej veľkým ctiteľom bol aj český kráľ, Karol IV., ktorý k jej úcte dal postaviť kaplnku na hrade Karlštejn.

Svätica, ktorá vynikala čistotou, vzdelanosťou a apoštolskou horlivosťou má čo povedať aj človeku dneška:

Blažení čistí, lebo oni uvidia Boha!

V ikonografii je zobrazovaná so zlomeným kolesom, prípadne mečom a palmou.

História Farského kostola

Kostol začali stavať súčasne s prvou výstavbou obce v r. 1376 (prvá písomná zmienka). Bol to jednoloďový polostropný kostol súčasných rozmerov. Stavba kostola patrí do obdobia, kedy gotické stavebníctvo celkom ovládlo myslenie staviteľov a remeselníkov. Počas svojho trvania bol viacráz opravovaný doplňovaný a prestavaný.

V roku 1502 kostol vyhorel. Trámový strop hlavnej lode bol zničený a veža značne poškodená. Pri obnove dostala loď na dvoch stredných stĺpoch krížovú rebrovú klenbu. V tom čase bola zrenovovaná i veža a okolo kostola bola postavená murovaná ohrada.V roku 1599 krymskí Tatári vypálili a vydrancovali celú obec a z kostola ostali len holé múry. V priebehu troch rokov bol celkom obnovený. Loď bola zaklenutá ako halové dvojlodie.

V roku 1770 bola prevedená prestavbe veže, ktorá dostala drevený arkádový ochoz a novú šindľovú helmu, jednu z najkrajších na Slovensku, pozostávajúcu zo systému viacerých cibúľ a lucerien. Touto úpravou bola stavba výtvarne dovŕšená.

Ďalšie zásahy boli necitlivé, ba dokonca ničivé - postavenie barokových empór (1660), či neogotická výmaľba (1905). Najväčšie škody boli zapríčinené prestavbou v rokoch 1942-1943, kedy bola k hlavnej lodi pristavaná priečna loď, ktorej šírke zabrala celú dĺžku pôvodnej lode. Hlavný oltár bol umiestnený v strede pred presbytériom. Takto upravený kostol dlho neslúžil svojmu účelu. V roku 1945 bola loď kostola zásahom leteckého náletu zničená. Najcennejšie časti kostola - presbytérium a veža - zostali neporušené. Fotografie kostola po bombardovaní.

Svätyňa (presbytérium) je oktogonálna, zaklenutá gotickou klenbou s rebrami hruškovitého profilu, zbiehajúcimi sa do okrúhleho svorníka s rozetou. Trojité sedílie, pastofórium a dva portály sú vzácne doklady gotickej architektúry 14. storočia.

Súčasná loď je z rokov 1957-1961 v rozmeroch pôvodnej lode (fotografie kostola v tomto čase). Okolo stien kostola je vybudovaný raritný trojposchodový chór. Povala je železobetónová, kazetová, so širokými štvorcami. Betónové stĺpy delia priestor na trojlodie. hlavný portál pod vežou je výrazovo bohatý - neskorogotický. Počas budovania lode boli reštaurované steny a okná presbytéria. Strecha i veža boli pokryté novou šindľovou krytinou a bola pristavaná nová sakristia. na druhé poschodie chóru pod vežou bol umiestnený organ (Varhany Krnov). Rekonštrukcia bola ukončená v roku 1965.Výška veže je 45m, sú v nej umiestnené tri zvony - dva novšie (1350 funtov a 814 funtov), tretí (1060 funtový) je z roku 1752.Oltár je noegotický so sochami sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Alojza a sv. Terézie z Lisieux.

Najstaršia neskorogotická pamiatka nášho kostola je vzácna monštrancia zo 16. storočia. Darcom je podľa historických prameňov Ján Korvín; podobné monštrancie dostali na okolí ešte tri farnosti: Bojnice, Prievidza a Brezany.

Historické fotografie kostola
Historické fotografie kostola 2