Obnova kostola

Pred 55 rokmi bola uskutočnená posledná výmena šindľovej krytiny, ktorú odvtedy poznačili vplyvy počasia. Krytina v súčasnosti (rok 2016) začína vypadávať alebo je už vylomená. Jej životnosť je na konci. Rovnako aj fasádu poznačil "zub času" a potrebuje obnoviť.

Našim úmyslom je obnoviť a zachovať tento kostol, jeho krásu a duchovné bohatstvo do ďalších rokov a pre ďalšie generácie, aby aj naďalej zostal krásnou dominantou nášho mesta.

Ako pomôcť? V súčasnosti sa zameriavame na hľadanie rôznych grantov a nadácií, ktoré by podporili obnovu kostola sv. Kataríny. Okrem toho nám môže pomôcť každý, komu nie je osud nášho kostola ľahostajný.

Každý šindeľ má svoju životnosť, tomu nášmu neostáva veľa času. Počas rokov zažil toho ozaj dosť, pomôžme mu vrátiť jeho krásu.

Pômocť môžete nasledovnými spôsobmi

1. Pravidelný príspevok

- zriadenie trvalého príkazu na bankový účet zbierky (minimálna suma 5 eur). Môžete tak jednoducho urobiť pomocou darovacieho formulára farnosti Handlová.

2. Finančný dar

- v ľubovolnej výške na bankový účet zbierky. Môžete tak jednoducho urobiť pomocou darovacieho formulára farnosti Handlová.

3. Kúpou darčekových predmetov

- k dispozícii sú magnetky v tvare šindľa, kalendáre, čokolády a iné.

4. Účasť na benefičných aktivitách

- sú organizované farnosťou Handlová a informácie o nich budú vopred vyhlásené

Lebo každý šindeľ sa počíta

Číslo bankového účtu - Slovenská sporiteľna, pobočka Handlová:

SK5009000000005077239645

www.transparentneucty.sk

Kontaktné údaje nájdete v sekcii kontakt a fotografie kostola a okolia si môžete prezrieť na facebookovej stránke.

Fotky neočakávaného stavu strechy si môžete pozrieť v albume Milé aj nemilé prekvapenia, fotografie práce na veži nájdete v albume Jarné cibulky na veži hovoria. Väčšie premeny a výstup práce je zachytený v albumoch Čerstvo osadený drevený ochoz a Stredné rebierka. Živý náhlaď nájdete vo Videách z rekonštrukcie kostola

Každú prvú nedeľu v mesiaci budeme slúžiť sv. omšu za všetkých dobrodincov pomáhajúcich pri obnove kostola.


Verejná zbierka

Povolenie vykonávať verejnú zbierku vydalo MV SR pod číslom: SVS-OVS2-2017/012095 zo dňa 30. marca 2017 a je zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2017-012095.

Povolenie o vykonávaní zbierky 2017
Príjmy zbierky
Výdavky zbierky
Predbežná správa za rok 2016
Vyhodnotenie rekonštrukcie kostola 2017
Záverečná správa verejnej zbierky


Napísali o nás

Pre podporu obnovy kostola boli vydané články v Handlovských novinách, ktoré si môžete prečítať priamo na našej stránke.

Handlovské noviny máj 2016
Handlovské noviny október 2016


Informácie o kostole

Kostol sv. Kataríny je dominantou mesta Handlová a súčasne jej najstaršou historickou-kultúrnou pamiatkou. Prvá písomná zmienka o kostole sv. Kataríny Alexandrijskej je z roku 1376. Postavili ho v gotickom štýle, neskôr bol niekoľkokrát prestavaný, opravovaný a dopĺňaný, niektoré časti pristavali.

Dôležité dátumy spojené s históriou kostola

  • 1770 - prestavba veže, ktorá dostala drevený arkádový ochoz a novú šindľovú helmu, jednu z najkrajších na Slovensku, pozostávajúcu zo systému viacerých cibúľ a lucerien.
  • 1942-1943 - k hlavnej lodi kostola bola pristavaná priečna loď, ktorej šírka zabrala celú dĺžku pôvodnej lode.
  • 1945 - loď kostola bola zničená počas leteckého náletu, najcennejšie časti kostola - presbytérium (svätyňa) a veža - zostali neporušené.
  • 1957-1961 - dostavba hlavnej lode kostola v pôvodných rozmeroch lode, okolo stien bol vybudovaný trojposchodový chór. Strecha i veža boli pokryté novou šindľovou krytinou a bola pristavaná nová sakristia (miestnosť pre kňaza a asistenciu). Rekonštrukcia bola ukončená v roku 1965.

Svätyňa

Svätyňa je oktogonálna, zaklenutá gotickou klenbou a rebrami hruškovitého profilu, zbiehajúcimi sa do okrúhleho svorníka s rozetou. Trojité sedílie, pastofórium a dva portály sú vzácne doklady gotickej architektúry 14. storočia.

Veža

Veža s arkádovým prechodom a šindľovou baňou patrí k najkrajším na Slovensku. Hlavný portál pod vežou je výrazovo bohatý - neskorogotický. Výška veže je 45 metrov, sú v nej umiestnené tri zvony - dva novšie (1350 funtov a 842 funtov), tretí (1060 funtov) je z roku 1752.

Oltár

Oltár je neogotický so sochami sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Alojza a sv. Terézie z Lisieux.