Príprava detí

Rodičia, ktorí chcú svoje deti priviesť k Prvému sv. prijímaniu, majú možnosť urobiť tak, že na začiatku školského roku – podľa farských oznamov vyhlásených v kostole pri nedeľných sv. omšiach – si vyzdvihnú prihlášku a vyplnenú čo najskôr prinesú na farský úrad. Potom prebieha príprava v koordinácii rodičov s kňazom. Podrobnosti sa spresnia pri osobnom stretnutí.

Príprava dospelých

Dospelí, ktorí boli pokrstení v detstve, ale nedostali katechetickú výchovu, sa môžu pripraviť na birmovanie a prijatie Eucharistie. Táto príprava vyžaduje určitý čas, počas ktorého má postupne rásť v krste prijatá viera, má vyzrievať a plne sa zakorení a táto príprava prebieha tak ako príprava dospelého na krst.

Túto prípravu je možné začať kedykoľvek. Podmienkou je úprimná, vedomá a dobrovoľná túžba prijať tieto sviatosti.