Spovedanie prebieha vždy 30 minút pred sv. omšou. V prípade potreby sa spovedá aj po sv. omši alebo aj v inom čase podľa dohody.

Kresťanský pohreb vyslúžime podľa dohody s pohrebnou službou a s pozostalými. V každom prípade sa treba pred pohrebom zastaviť na fare. Ak by bolo mimo úradných hodín, treba sa dohodnúť telefonicky na č.tel. 0465475047.

Vaše úmysly na sv. omše berieme raz za tri mesiace spravidla koncom mesiaca marca, júna, septembra a decembra. Konkrétne je to spresnené vo farských oznamoch.