Farský časopis

Farnosť Handlová nepravidelne vydáva časopis Katarínka, ktorý obsahuje informácie o dianí vo farnosti a predkladá aktuálne témy.

Časopis Katarínka č. 16 Časopis Katarínka č. 16 (na stiahnutie)