Farský časopis

Farnosť Handlová nepravidelne vydáva časopis Katarínka, ktorý obsahuje informácie o dianí vo farnosti a predkladá aktuálne témy.

Časopis katarínka 17 Časopis katarínka 17 (na stiahnutie)