Oficiálny názov a adresa

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Handlová,
Námestie baníkov 23/21
972 51 Handlová

IČO: 31938655
DIČ: 2021120068
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s. IBAN: SK4009000000000371793978 BIC: GIBASKBX

Kontakty

Farský úrad

  +421 909 250 838
  kancelaria@farnosthandlova.sk

Farár

Andrej Porubský, farar@farnosthandlova.sk, +421 908 629 523

Kaplán

Michal Martinka, kaplan@farnosthandlova.sk, +421 944 209 155

Úradné hodiny

Pondelok 16:00 - 17:00
Streda 16:00 - 17:00
Štvrtok 16:00 - 17:00

Kňaza zastihnete najlepšie po sv. omši, alebo si môžete stretnutie dohodnúť telefonicky.

Našli ste chybu alebo možnosť vylepšenia?

V prípade, ak ste na stránke našli chybu, alebo máte postrehy, ktoré by mohli stránku vylepšiť neváhajte a napíšte nám na admin@farnosthandlova.sk. Ďakujeme za každý postreh.