Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Konferencia biskupov Slovenska a v dokumente Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v SR.

Zodpovedná osoba:
Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk