Občianske združenie v minulosti

Občianske združenie (OZ) Karpaty Art Gallery (Handlová - moje mesto) založili manželia Galbaví so skupinou sympatizantov ešte v roku 2013. Ich cieľom bolo zachovávať, obnovovať a uchovávať historické pamiatky a pamätihodnosti v Handlovej a v jej prímestských častiach Novej Lehote a Morovne, ako aj kultúrne hodnoty a tradície pôvodného obyvateľstva, banícku históriu a jej tradície.

Počas svojho pôsobenia sa OZ významne pričinilo o obnovu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Dolnom konci, kaplnku Sv. Jána Nepomúckeho pri Dome kultúry v Handlovej a začalo so záchranou kostola sv. Mikuláša v Novej Lehote. Publikačne zastrešilo vydanie viacerých kníh zachytávajúcich duchovný život nášho mikroregiónu.

OZ organizovalo rôzne kultúrno-spoločenské akcie - vernisáže na podporu a zviditeľnenie najmä miestnych umelcov, cestovateľov, hudobníkov či spisovateľov.

Občianske združenie dnes

OZ Karpaty Art Gallery prešlo malou premenou – ruku k dielu priložilo zopár nových nadšencov, ktorí sa rozhodli pokračovať v začatom a rozbehnúť nové projekty OZ.

Cítime silnú potrebu rozšíriť svoje poslanie, a preto chceme organizovať a podporovať aktivity zamerané na ľudský, kultúrny, sociálny a duchovný rozvoj ľudí všetkých vekových kategórií, rodín a miestnych komunít v duchu kresťanských a humanitných tradícií, poskytovať sociálnu pomoc odkázaným.

Už v uplynulom roku sme nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou Sv. Lujza a pomohli sme pri organizovaní predvianočnej zbierky potravinových balíčkov pre rodiny v núdzi známej ako TAŠKA SV. VINCENTA. Podarilo sa nám spoločne pomôcť 40 rodinám.

Keďže ľudí odkázaných na potravinovú pomoc je v našom meste dosť a rovnako ako my, aj oni potrebujú jesť každý deň (nie len raz ročne), je pre nás výzvou pokúsiť sa pomoc pre sociálne slabších sprostredkovať pravidelne.

Bez Vás to však nedokážeme

Za dôležitý cieľ si kladieme podporu výchovy našich detí a mládeže na morálnych hodnotách a kresťanských princípoch. Účinným spôsobom, ako to dosiahnuť, je venovať deťom a mladým svoj čas. Preto chceme byť nápomocní pri organizovaní táborov, ale aj iných kultúrnych a komunitných akcií ako napr. Noc kostolov, farský piknik, farská grilovačka, kde sa všetci navzájom môžeme stretnúť, porozprávať, pozdieľať, zasmiať, (za)žiť, formovať...a samozrejme, aj naďalej chceme pokračovať v obnove a záchrane kultúrneho dedičstva handlovskej doliny, predovšetkým kostola sv. Kataríny, sv. Mikuláša a Dobrého Pastiera.

Pomôžete nám?