Milí dobrodinci,

zákon vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie Karpaty Art Gallery (Handlová – moje mesto).

Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech ľudí žijúcich v našej komunite, v našom meste. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%.

Peniaze, ktoré získame z darovaných 2% vašich daní za rok 2019, by sme radi použili na finančnú podporu realizovania týchto cieľov:

  1. CHARITA - pokračovať v pomoci núdznym – celoročná podpora ľudí prostredníctvom pravidelnej, pre Vás už iste známej, TAŠKY SV. VINCENTA,
  2. DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE TÁBORY - celodenný pobytový tábor mimo mesta Handlová v auguste 2020, denný tábor v júli 2020,
  3. KULTÚRA - rekonštrukcia a renovácia kultúrnych pamiatok v správe Farnosti Handlová, organizovanie kultúrnych podujatí (koncertov, workshopov, neformálnych stretnutí).
Ako nás podporiť svojimi 2%?
Postup pre zamestnancov:

* Konečný dátum odovzdania pre zamestnancov je 2 mesiace po ukončení mimoriadnej situácie zavedenej kvôli šíreniu koronavírusu.

  1. Od Vášho zamestnávateľa by ste mali mať Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 (ak nie, tak ho o to požiadajte).
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho združenia poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech združenia poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  3. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, v ktorom doplníte vaše rodné číslo, priezvisko, meno, titul, bydlisko, telefónne číslo a sumu ktorú chcete poukázať. Údaje nášho občianskeho združenia sme predvyplnili, Vaše údaje môžete vpísať elektronicky do PDF súboru alebo ručne.
  4. Obe tieto tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa a vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) je potrebné zaslať na daňový úrad podľa Vášho bydliska (daňový úrad pobočka Prievidza).

Ponúkame Vám aj možnosť, vložiť Potvrdenie aj Vyhlásenie do obálky, ktorú vhodíte do schránky na farskom úrade a my ich necháme potvrdiť Daňovým úradom v Prievidzi.

Všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť naše OZ Karpaty Art Gallery (Handlová – moje mesto), srdečne ďakujeme!